سلف سرویس خداوند!

سلام به همه همراهان همیشگی سایت امیر طبسی دات کام. امیدوارم از نعمتهای بی نهایت خداوند لذت ببرید و هر لحظه شکرگزار خالق این نعمتها باشید. شکرگزاری که جزئی از شخصیت شما باشد. یکی از بزرگترین نعمتهایی که باید شکرگزار آن باشیم همین بی نهایت و بی پایان بودن نعمتها است. درباره هر نعمتی که فکر کنید، می بینید نمی توانید پایانی برای آن متصور شوید. در این جهان از هر نعمت بی نهایت وجود دارد. بی نهایت نعمت سلامتی، بی نهایت نعمت ثروت، بی نهایت نعمت آب، بی نهایت نعمت نور و گرمای خورشید و بی نهایت … .

قانون فراوانی خداوند

یعنی هر کجا نعمتی دیدید، از هر بخش از زندگی تان، از هر جنبه ای از زندگی تان، به عبارت بهتر از هر چیزی که دیدید و خوشتان آمد، فقط کافیست از دیدن آن لذت ببرید، از وجودش خوشحال باشید، تحسینش کنید، به کسی که این نعمت را دریافت کرده است تبریک بگویید و باور داشته باشی که خداوند خیر مطلق است و بعد همان نعمت بصورت فیزیکی وارد زندگی شما نیز می شود.

 فراوانی یعنی خداوند را شکرگزار باشید که فرصتی پیش آمده است تا ببینید چقدر منوی خداوند می تواند متفاوت و متنوع باشد! یعنی خدا را شکرگزار باشید که می توانید این نعمت را ببینید، زیرا همین دیدن باعث می شود برای شما باور پذیر شود که هست! فقط در فیلمها نیست، فقط در رویاها نیست، این یعنی شما باور می کنید که این نعمت می تواند وارد زندگی شما نیز بشود.


سلف سرویس خداوند

فرض کند مانند رستوران های شهرتان که منو را در اختیار شما قرار می دهند، خداوند هم برای سلف سرویس گسترده نعمتهایش، یک منو دارد. با این تفاوت که برخلاف منو های رستوران که داخل منو، فقط اسم غذاها و سرویس ها آمده است، خداوند متعال از یک روش جدید استفاده کرده است، تنها اسم غذا را به شما نشان نمی دهد، بلکه هر عنوان از منوی نعمتهایش را عینا به شما نشان می دهد!

ما وقتی به یک رستوران می رویم، حتی نمی دانیم آن غذاهایی که اسمشان را می خوانیم چه غذایی هست، اما خداوند خود نعمت را به شما نشان می دهد تا از نزدیک آن را ببینید. خداوند نعمتهایش را به یک باره به شما نشان نمی دهد، بلکه آرام آرام طوری نشانت می دهد که قشنگ نگاهش کنید و از آن لذت ببرید! با توجه به این توضیحات خوشبخت کسی است که، خداوند نعمت های بیشتری را به او نشان داده باشد.

وقتی با این دید و نگرش به نعمتهایی که دیگران دارند نگاه کنید، دیگر حسادت معنایی ندارد. شما با دیدن نعمتهای بیشتری از منوی خداوند، باید خوشحال تر شوید! ذوق کنید! لذت ببرید که خداوند یک عنوان جدید از منوی رستوران خود را به شما نشان داده است. خوشحال شود و تبریک بگوید به کسی که آن نعمت را دارد! چرا تبریک بگوید؟! چون آن شخص به عنوان دستی از دستان خداوند، به عنوان نماینده خداوند، به عنوان گارسون سلف سرویس خداوند، این نعمت را به شما نشان داده است!

آیا پیکی که از طرف خداوند آمده است را عزیز می دانی و از او استقبال می کنی، یا اینکه او را پس می زنید؟! اینجاست که متوجه می شویم تفاوت تحسین کردن و حسادت کردن چیست؟ وقتی شما حسادت می کنید در واقع آن نعمت را از خودتان دور کرده اید! چون پیک و فرستاده خداوند را که وظیفه ی معرفی آن نعمت جدید را داشته است پس زده اید! نعمتی را پس زده ایدکه آن شخص، نوید بودن آن نعمت و قابل دسترس بودنش را برای شما آورده بود! و این دقیقا همان کفران نعمت است. و این دقیقا ارسال فرکانس دور شدن از نعمت است.

شخصیت تحسین گر داشته باشیم

این تحسین و تبریک، در قدم اول باید آگاهانه انجام شود، تا آرام آرام جزئی از شخصیت ما شود، جزئی از عادت زندگی ما شود. شخصیت یعنی چه؟ شخصیت ماست که افکار و باورهای ما را می سازد. شخصیت است که به ما می گوید چه کار را انجام بدهیم و چه کاری را انجام ندهیم! به همین دلیل است که ارزش انسانها بستگی به شخصیت آنها دارد. باید تحسین کردن نعمتهای دیگران، جزئی از شخصیت شما بشود.

شخصیت را می توان به یک ماشین تشبیه کرد که با هماهنگی و همکاری همه قطعات، کار خود را انجام می دهد. هر قطعه وظیفه خاص خود را دارد و کار مشخصی انجام می دهد. هر کدام از قطعات که خراب شود باعث نقص در نتیجه نهایی می شود و همه قطعات باید با هماهنگی کار کنند تا نتیجه دلخواه ما رخ دهد.

به همین دلیل است که باید شخصیتی خود ساخته بسازیم، یعنی تک تک آپشن ها (شبیه پلاگین ها در برنامه نویسی) را خودمان روی شخصیت مان نصب کنیم تا به صورت خودکار همه آنها هماهنگ با یکدیگر کار خود را انجام دهند.

آپشن های شخصیت خودساخته چیست؟

آپشن توانایی دیدن نکات مثبت:

باید آپشن “توانایی دیدن نکات مثبت” را روی شخصیت خودتان نصب کنید تا بتوانید با دیدن نکات مثبت و زیبایی های درون تان و بیرون تان در هر لحظه، فرکانس مثبت را با احساس خوب به جهان ارسال کنید و جهان از جنس همان فرکانس، اتفاقات خوب را بیشتر وارد زندگی تان کند. این اتفاقات خود تا آنجایی وارد زندگی تان شود که ظرفت توانایی دریافت این همه نعمت را نداشته باشد و از نعمت لبریز شود! و خداوند به شما یک ظرف بزرگتر می دهد ظرف بزرگتر یعنی احساس لیاقت بیشتر. میزان احساس لیاقتی که دارید، اندازه ظرف شما را برای دریافت نعمتهای بی پایان خداوند تعیین می کند.

آپشن سپاسگزاری:

باید آپشن “سپاسگزاری” را روی شخصیت خودتان نصب کنید تا بتوانید تک تک آن نکات مثبت و نعمتهایی که دریافت می کنید را سپاس بگویید و با این سپاسگزاری، بتوانید در هر لحظه بالاترین فرکانس موجود در جهان را ارسال کنید! این فرکانس، اتفاقات ورودی را بهتر و بهتر می کند! پس آپشن سپاسگزاری، نعمتهای شما را ارتقاء می دهد، زیرا فرکانس احساس سپاسگزاری، از هر  فرکانسی در این جهان بالاتر است و به میزانی که لذت ببرید از زیبایی های اطرافتان، به همان اندازه فرکانس سپاسگزاری بهتری را ارسال کرده اید و به جهان گفته اید از این هم بهتر وارد زندگی ام کن!

آپشن تحسین کردن:

باید آپشن “تحسین کردن” را روی شخصیت خودتان نصب کنید تا بتوانید هر جا ردی از خداوند می بینید، هر جا نعمتی از نعمتهای بی انتهای خداوند می بینید، به گستردکی و تنوع بی نهایت “منوی نعمت ها” پی ببرید! باور کنید که “منوی نعمات خداوند” خیلی بیشتر و گسترده تر از آن است که شما تصور می کنید!

به نظر شما وقتی می بینید منوی خداوند، این اندازه متنوع است باید خوشحال شوید و سپاسگزاری و تحسین کنید یا اینکه از این همه نعمتی که وجود دارد و نشان می دهد که می شود شما هم داشته باشید ناراحت شوید؟

 آپشن تحسین کردن باعث ایجاد باور فراوانی در شما می شود تا چشم هایتان را محدود نکنید به منوی پیش غذا! بلکه غذاهای اصلی و بهتر صفحات بعدی منوی سلف سرویس خداوند وجود دارد!

تنها با داشتن شخصیتی ارتقاء یافته است که می توانید مدارتان را ارتقاء بدهید و تا مدارتان ارتقاء پیدا نکند هیچ چیزی در زندگی تان ارتقاء پیدا نمی کند! زیرا شخصیت شماست که در هر لحظه به شما می گوید چگونه عمل کنید و در کل چه طور زندگی کنید! باید همه آنچه که گفته شد جزئی از شخصیت شما شود تا همه قطعات ماشین زندگی تان بتوانند به درستی و هماهنگی کار کنند و نتایج دلخواه شما را رقم بزند.

باید شخصیتی مثبت بین، سپاسگزار و در عین حال تحسین کننده داشته باشید. باید هر سه آپشن به درستی نصب شده باشند، در غیر اینصورت یک جای کار می لنگد و در آخر نتایج ، نتایج دلخواه تان نمی شود. امیدوارم از این آگاهی ها در زندگی تان استفاده کنید و فراموش نکنید تنها با عمل به این آگاهی ها است که نتایج وارد زندگی تان می شود.

امیر طبسی

افراد کمی آنچه گفته شد را باور می کنند

افراد کمتری به آن عمل می کنند

و همان افراد کمتر، بیشترین نتایج را می گیرند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

نوشتهٔ پیشین
اسیر حصار ذهن!
نوشتهٔ بعدی
ثروتمند شدن معنوی ترین کار دنیا!
فهرست