کتاب من،خداوند،ثروت

29,000 تومان

توضیحات

بررسی باورهای مذهبی درباره پول و ثروت

ابتدا باید به قوانین بی تغییر خداوند ایمان بیاوریم و بپذیریم که همه اتفاقات زندگی ما را باورهای ما می سازد. نتایج مالی ما نیز از این موضوع مستثنی نیست و حاصل افکار و باورهای ماست. به قول قرآن بما قدیمت ایدیهم است. اکثر افراد باورهای مخرب زیادی درباره پول و ثروت دارند که باورهای مذهبی یکی از مهم ترین آنهاست. اعتقاد به اینکه هر چه ثروتمندتر شویم.از خداوند دورتر می شویم.

 اگر چند سال است تلاش می کنید و سختی می کشید.اما به پول و ثروت دلخواه نمی رسید. باید حداقل چند دقیقه صبر کنید و فکر کنید. لازم است به عقب برگردید و به مسیری که طی کرده اید نگاهی بیاندازید. ببینید کجای مسیر را اشتباه رفته اید. اگر متوجه شدید مسیر اشتباه است باید بدون لحظه ای درنگ تغییر مسیر دهید.

متاسفانه بسیاری از ما، نگاهی به پشت سر خود می کنیم،.نگاهی به تاولهای پایمان و شجاعت تغییر مسیر را نداریم! به خود اجازه نمی دهیم که بپذیریم اشتباه کرده ایم و برگردیم. برگردیم و دوباره از مسیر درست شروع کنیم. بسیاری از ما همان مسیر اشتباه را ادامه می دهیم.و نتیجه حرکت در مسیر اشتباه نیز کاملا مشخص است!

باورهای ما نتایج زندگی ما را خلق می کنند

سعی و تلاش فیزیکی باعث ایجاد نتایج نمی شود. بلکه باوری که بر اساس آن تلاش می کنیم میزان نتایج را تعیین می کند. اگر ملاک تنها تلاش فیزیکی بود،.کارگران معدن باید ثروت مندترین آدم ها باشند. در قانون جذب می گوییم ذهن ما ۹۹ درصد کار را انجام می دهد.و اقدام و عمل تنها ۱ درصد کار است.

پس اگر نتیجه آن تلاش چیزی نیست که دلخواه ما باشد. باید راه حل را در نوع افکار و باورها جستجو کنیم.نه در نوع اقدامی که انجام شده است. منطق این حرف چیست؟.منطقش در این است که یک اقدام یکسان که توسط دو فرد.با باورهای متفاوت به انجام می رسد باعث خلق نتایج متفاوتی می شود!

بررسی دیدگاه خدا و قرآن درباره پول و ثروت

کتاب “من،خداوند،ثروت” به بررسی و کنکاش درباره باورهای مذهبی مرتبط با پول و ثروت می پردازد. و باعث می شود تا شما بعد از مطالعه کتاب بپذیرید که ثروت از خداوند جدا نیست. اینکه والدین ما، گذشتگان ما یا حتی مذهب ما درباره پول و ثروت چه گفته است مهم نیست. آنچه که مهم است دیدگاه قرآن درباره ثروت است. در این کتاب از زوایای مختلف این موضوع را بررسی کرده ایم.

"<yoastmark

فهرست