کتاب خداوند انسان نیست

49,000 تومان

توضیحات

همه انسان ها در بُرهه ای از زندگی خود، یک سوال در ذهنشان نقش می بندد و آن سوال این است که: خداوند چیست؟ چه شکلی است؟ کجاست؟ بسیاری از آنها مدتی به این سوالات فکر می کنند و بعد از اینکه به نتیجه ای نمی رسند آن را رها می کنند و زندگی خود را ادامه می دهند.

ادامه می دهند اما این سوالات از ذهنشان پاک نمی شود. همیشه در پس زمینه ذهنشان هست. گاهی پرسیده می شوند اما باز بی جواب می مانند و این داستان ادامه دارد! کافیست برای رسیدن به پاسخ سوالات ذهنشان، به کتابی که همان خداوندِ ناشناخته در ذهن شان، نوشته است یعنی کتاب قرآن مراجعه کنند!

خداوند انسان نیست

افراد معمولا خداوند را شبیه یک انسان در ذهن خود تصور می کنند. فقط قدرتمندتر، بزرگتر، مهربان تر. این دیدگاه انسانی به خداوند باعث شده است در برابر خداوند، رفتارهای انسانی داشته باشند. بطور مثال برای اینکه خداوند دلش برایشان بسوزد و حاجت آنها را بدهد، گریه و زاری می کنند! حال آنکه خداوند انسان نیست، خداوند دل ندارد که دلسوزی کند. خداوند فاقد هرگونه احساسات بشری است.

به دلیل نگاه انسانی اش به خداوند، اینگونه دعا می کند که “خدایا به من ثروت بده تا بخشی از آن را صرف کمک به دیگران نمایم!” تصور می کند خداوند یک پادشاه قدرتمند است که بتواند با او شرط بندی کند.


شناخت خداوند با قرآن
شناخت خداوند با قرآن

خداوند یک سیستم است که تنها بر اساس قوانین خودش عمل می کند.

منظور از قوانین، همان است که قرآن آن را سنت الهی می نامد و بارها تاکید می کند که در سنت خداوند هیچ تغییر و تبدیلی نخواهی یافت. اثبات این عدم تغییر قوانین بارها در قرآن به شکلهای گوناگون آمده است.

بارها پیامبران از خداوند درخواستی داشته اند که برخلاف سنت های الهی بوده است و لذا از سوی خداوند اجابت نشده است. بطور مثال درخواست نوح نبی(ع) برای نجات فرزندش از عذاب. درخواست ابراهیم نبی(ع) برای اینکه ادامه پیامبران از نسل ایشان باشد و بسیاری از موارد مشابه دیگر. پس بدون شک درخواست همه انسان ها تنها زمانی اجابت می شود که بر خلاف سنت های الهی نباشد.

کتاب خداوند انسان نیست مانند کتاب قرآن، فارق از هر دین و مذهبی درباره خداوند با شما سخن می گوید تا شما مخاطب عزیز بر اساس آیات قرآن، شناخت بهتری از خداوند داشته باشید که نتیجه این شناخت صحیح از خداوند، رسیدن به تجربه ای بهتر از زندگی و در یک کلام رسیدن به آرامش است و آرامش شروع موفقیت های بزرگ است.

کتاب خداوند انسان نیست

کتاب خداوند انسان نیست

اگر بعد از مطالعه کتاب، تنها به این ایمان و یقین برسید که خداوند یک انسان نیست. قطعا نتایج این تغییر باور و نگرشتان درباره خداوند را در زندگی تان خواهید دید. زیرا بسیاری از بدفهمی ها و کج فهمی های ما درباره مسائل زندگی مان، ناشی از این باور است که خداوند را یک انسان قدرتمند می بینیم. این باور باعث شده است قوانین خداوند را از دید انسانی و احساسی خود تفسیر و بر اساس آن عمل کنیم.. خلاف قوانین خداوند عمل کردن قطعا ما را از صراط مستقیم منحرف می کند.

طبق آیه ۷ سوره فاتحه در قرآن، صراط مستقیم خداوند همان صراط الذین انعمت علیهم است. همان مسیر ورود نعمت ها و ثروت های بی پایان خداوند به زندگی ماست.

فهرست