موسیقی با مفهوم خداوند!

folder_openپادکست‌ها
[ زمان مورد نیاز برای مطالعه‌ متن زیر: فقط 8 دقیقه ]

برای شما دوستان و همراهان سایت امیر طبسی دات کام، آهنگ‌ها و ترانه‌هایی با مفهوم خداوند (به همراه متن آهنگ) قرار داده‌ام که می‌توانید گوش کنید یا آن را دانلود کنید.

امیدوارم از گوش کردن به این آهنگ‌ها لذت ببرید و با خدای درون‌تان ارتباط برقرار نمایید. فراموش نکنیم که خداوند انرژی است. خداوند همه چیز است و همه چیز خداوند است. خداوند می‌تواند آهنگ و موسیقی شود و با آن موسیقی با شما صحبت کند و خودش را به شما نشان دهد.

کافیست از فهرست زیر، روی آهنگ مورد علاقه خود کلیک کنید:

آهنگ ملکا با صدای محسن چاووشی


ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی

نروم جز به همان ره که توام راه نمایی

همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم

همه توحید تو گویم که به توحید سزایی

همه عزی و جلالی همه علمی و یقینی

همه نوری و سروری همه جودی و جزایی

همه غیبی تو بدانی همه عیبی تو بپوشی

همه بیشی تو بکاهی همه کمی تو فزایی

نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی

نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی

تو زن و جفت نداری تو خور و خفت نداری

احد بی زن و جفتی ملک کامروایی

بری از خوردن و خفتن بری از شرک و شبیهی

بری از صورت و رنگی بری از عیب و خطایی

نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی

نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی

نبد این خلق و تو بودی نبود خلق و تو باشی

نه بجنبی نه بگردی نه بکاهی نه فزایی

همه عزی و جلالی همه علمی و یقینی

همه نوری و سروری همه جودی و جزایی

نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی

نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی


آهنگ مردم شهر با صدای حامد همایون


امشب غم دیروز و پریروز و فلان سالو و فلان حال و فلان مال

که بر باد فنا رفت نخور

بخدا حسرت دیروز عذاب است مردم شهر بهوشید

مردم شهر بهوشید

هرچه دارید و ندارید بپوشید و برقصید و بخندید

که امشب سر هر کوچه خدا هست

روی دیوار دل خود بنویسید خدا هست

نه یکبار و نه ده بار که صد بار

به ایمان و تواضع بنویسید خدا هست

خدا هست خدا هست خدا هست خدا هست

امشب همه ی میکده را سیر بنوشید

با مردم این کوچه و آن کوچه بجوشید

دیوانه و عاقل همگی جامه بپوشید و در شادی

این کودک و آن پیر زمین گیر و فلان بسته به زنجیر و زن و مرد بکوشید


آهنگ حکایت با صدای سیاوش قمیشی


با تو، حکایتی دگر این دل ما بسر کند

شب سیاه قصه را هوای تو سحر کند

باور ما نمیشود، در سر ما نمیرود

از گذر سینه ما یار دگر گذر کند

شکوه بسی شنیده ام از دل درد کشیده ام

کور شوم جز تو اگر زمزمه ای دگر کند

چاره کار ما تویی،‌ یاور و یار ما تویی

توبه نمی کند اثر، مرگ مگر اثر کند

مجرم آزاده منم، تن به جزا داده منم

قاضی درگاه تویی، حکم سحر گاه تویی

مقصد و مقصودم تویی، عشقم و معبودم تویی

از تو حذر نمیکنم، سایه مگر سفر کند

چاره کار ما تویی،‌ یاور و یار ما تویی

توبه نمیکند اثر ، مرگ مگر اثر کند


آهنگ باران که شدی با صدای شهریار


باران که شدی مپرس این خانه کیست

سقف حرم و مسجد و میخانه کیست

باران که شدی پیاله ها را نشمار

جام و قدم و کاسه و پیمانه کیست

با سوره دل اگر خدا را خواندی

حمد و فلق و نعره مستانه یکیست

این بی خردان خویش خدا می دانند

اینجا سند و قصه و افسانه یکیست

باران تو که از پیش خدا میایی

توضیح بده عاقل و دیوانه یکست

بر درگه او چون که بیوفتند به خاک

شیر و شتر و رستم و موریانه یکیست

از قدرت حق هر چه گرفتند بکار

در خلقت تو و بال پروانه یکیست

گر درک کنی خودت خدا می بینی

درکش نکنی کعبه و بت خانه یکیست

باران تو که از پیش خدا میایی

توضیح بده عاقل و دیوانه یکیست

بر درگه او چون که بیوفتند به خاک

شیر و شتر و رستم و موریانه یکیست


آهنگ دل به دل با صدای همایون شجریان


دل سپرده ام من به روی تو

در دل من است آرزوی تو

وقت آینه باشدم اگر می نشاندم رو به روی تو

جان جان جان از همه جهان

می کشد دلم پر به سوی تو

دل به دل ز تو تا تو آمدم

قبله گاه من خاک کوی تو

منکه عاشقم مست و سرخوشم

جرعه میکشم من صبوی تو

گنج آرزو در دل منی

در دلم کنم جست و جوی تو

جان جان جان از همه جهان

میکشد دلم پر به سوی تو


آهنگ خار با صدای سیاوش قمیشی


به نام ﺑﺨﺸﻨﺪه ی ﺑﺰرگ
‫داورِ ﺑﺮ ﺣﻖ
‫به نام ﺧﺪاوﻧﺪ اﻳﺜﺎر و اﻧﺼﺎف
‫خارم اﮔﺮ از خاری
‫ﺧـﺎرم ﺗـﻮ ﻣـﭙـﻨﺪاری
‫داﻧـﻢ ﻛﻪ ﻣﺮا ﺑﺎ ﮔﻞ
‫یک جا تو نگهداری
‫گل را ﺗﻮ ﺑﻪ آن ﮔﻮﻳـی
‫ﻛـﺰ ﻋـﺸﻖ ﻣـﻌـﻄﺮ ﺷﺪ
‫آن ﮔﻞ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﮔﻞ ﺑﻮد
‫در ﺣـﺎدﺛـﻪ ﭘـﺮ ﭘـﺮ ﺷﺪ
‫ﺳـﻮدای ﺗـﻮ را دارم
‫من از دل و از ﺟﺎﻧﻢ
‫گفتند که پیدا شو
‫دﻳﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﭘـﻨﻬﺎﻧﻢ
گفتند ﻛﻪ ﭘـﻴـﺪا ﻛـﻦ
‫خود را و ﺗﻮ را ﺑﺎ ﻫﻢ
‫گفتند که پیدا ﻫﺴﺖ
‫در ﻫـﺮ ﻧـﻔـﺲ آدم
‫ﭘـﻴـﺪاﺳﺖ و ﻣﻦ ﭘـﻨﻬﺎن
‫من در ﺗﻦ و او در ﺟﺎن
‫ﻳـﻚ آن ﻧﻈﺮی ﻛﺮدم
‫در ﺧﻮد ﮔﺬری ﻛﺮدم
‫دﻳﺪم ﻛﻪ ﻧﻪ در دوری
‫ﻧـﺰدﻳـﻚ ﺗﺮ از ﻧﻮری
‫در راه ﻋـﺒـﻮر از ﺗـﻮ
‫من اﻳﻦ ﻫﻤﻪ دور از ﺗﻮ
‫یک عمر ﻧـﻴﺎﻧﺪﻳﺸﻢ
‫هیهات، ﺗﻮ در ﭘﻴﺸﻢ
‫چشم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﻴﻨﺎ ﻧﻴﺴﺖ
‫در ﻋﺸﻖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ
‫یک عمر ﻧـﻴﺎﻧﺪﻳﺸﻢ
‫ﻫیهات، ﺗﻮ در ﭘﻴﺸﻢ
‫چشم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﻴﻨﺎ ﻧﻴﺴﺖ
‫در ﻋﺸﻖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ


آهنگ سرنوشت با صدای سیاوش قمیشی


من اینارو فهمیدم از زندگی به جز مرگ هیچ چیزی اجبار نیست

که بین من و آرزوهای دور به غیر از خودم هیچکی دیوار نیست

من اینارو فهمیدم از زندگی که با سرنوشت میشه جنگید و برد

که جنگیدن و باختن بهتره از اینکه نشست و فقط غصه خورد

جهان مثل آینه ست که خوب و بدش فقط انعکاس وجود منه

تنها روح هر آدمی رو زمین یه تیکه از این تار و پود منه

ما از نور و بارون و آینه ایم نباید به تاریکی عادت کنیم

نباید از هیچ آدمی تو جهان با چشمای بسته اطاعت کنیم

من اینارو فهمیدم از زندگی به جز مرگ هیچ چیزی اجبار نیست

که بین من و آرزوهای دور به غیر از خودم هیچکی دیوار نیست

من اینارو فهمیدم از زندگی که با سرنوشت میشه جنگید و برد

که جنگیدن و باختن بهتره از اینکه نشست و فقط غصه خورد

جهان مثل آینه ست که خوب و بدش فقط انعکاس وجود منه

تنها روح هر آدمی رو زمین یه تیکه از این تار و پود منه

ما از نور و بارون و آینه ایم نباید به تاریکی عادت کنیم

نباید از هیچ آدمی تو جهان با چشمای بسته اطاعت کنیم


آهنگ خدا را می‌شناسم با صدای پرواز همای


نه از افسانه میترسم نه از شیطان

نه از کفر و نه از ایمان، نه از آتش نه از حرمان

نه از فردا نه از مُردن، نه از پیمانه می خوردن

خدا را می شناسم از شما بهتر, شما را از خدا بهتر

خدا از هر چه پنداری جدا باشد، خدا هرگز نمیخواهد خدا باشد

نمی خواهد خدا بازیچه دست شما باشد

که او هرگز نمیخواهد چنین آیینه ای وحشت نما باشد

هراس از وی ندارم من هراسی را از این اندیشه ها در پی ندارم من

خدایا بیم از آن دارم مبادا رهگذاری را بی آزارم

نه جنگی با کسی دارم نه کس با من

بگو زاهد بگو زاهد پریشانتر تویی یا من

نه از افسانه میترسم نه از شیطان

نه از کفر و نه ازایمان نه از آتش نه از حرمان

نه از فردا نه از مُردن نه از پیمانه می خوردن

خدا را می شناسم از شما بهتر, شما را از خدا بهتر


آهنگ خُدا با صدای حمید هیراد


نیمه شب بیرون زدم رفتم پی می خواریم

تا در میخانه رفتم در پی دلداریم

دوش دیدم در میخانه صف است از عاشقان

ای خدا ناخورده می من به شما رسیده ام

یارم آخر ز غم عشق تو دیوانه شدم

بی خود از خود شدم و راهی میخانه شدم

آنقدر باده بنوشم که شوم مست و خراب

نه دگر دوست شناسم نه دگر جام شراب

خوش خرامان میروی ای جان جان بی من مرو

سرو خرامان منی در دل و جان بی من مرو

این جهان با تو خوش است و آن جهان با تو خوش است

این جهان بی من مباش و آن جهان بی من مرو

مونس شب های دل زارم ای که تو شدی همه دارو ندارم

یا رب، یا رب، یا رب، یا رب

مرهم قلب و دل بی قرارم ای که تو شدی همه دار و ندارم

یا رب، یا رب، یا رب، یا رب

یا رب ای دل عشق تو صبر و ثباتم می دهد

عطر تو وقت سحر از غصه نجاتم میدهد

یا رب امشب برایم نم باران بنویس

دو سه شب پرسه زدن توی خیابان بنویس

خوش خرامان می روی ای جان جان بی من مرو

سرو خرامان منی در دل و جان بی من مرو

این جهان با تو خوش است و آن جهان با تو خوش است

این جهان بی من مباش و آن جهان بی من مرو


آهنگ آرزو با صدای سیاوش قمیشی


آرزو کن واسه فردا، اگه امروزتو چیدن
آرزوهاتو بغل کن آرزوهات همه چیتن
اگه دنیات رفته از دست، اگه غمگینی و بی کس
آرزو کن که حواس یه نفر هنوز به تو هست
زندگی همین یه باره، نزار فرصت بره از دست
آرزوهاتو بغل کن، تا خدا هست زندگی هست
یکی و خواستی و رفته من میفهمم که چه سخته
داره با خاطره بازی میگذره روزای هفته
وسط این همه کابوس یادش آرومت نکرده
آرزو کن اگه شاده دیگه هیچ وقت برنگرده
عشق آدم هرجا باشه یادش آرزو میسازه
پس به یاد اون شروع کن با یه آرزوی تازه
آرزو کن واسه فردا، اگه امروزتو چیدن
آرزوهاتو بغل کن، آرزوهات همه چیتن
اگه دنیات رفته از دست، اگه غمگینی و بی کس
آرزو کن که حواس یه نفر هنوز به تو هست
زندگی همین یه باره نذار فرصت بره از دست


آهنگ صبح سعادت با صدای بهزاد


نوبت وصل و لقاست، نوبت حشر و بقاست
نوبت لطف و عطاست، بحر صفا در صفاست
دُرج عطا شد پدید، غُرّه دریا رسید
صبح سعادت دمید، صبح چه نور خداست
صورت و تصویر کیست؟ این شه و این میر کیست؟
این خِرد پیر کیست؟ این همه روپوش هاست
چاره روپوش ها، هست چنین جوش ها
چشمه این نوش ها، در سر و چشم شماست
هر نفس آواز عشق می​رسد از چپ و راست
ما به فلک می​رویم، عزم تماشا که راست
ما به فلک بوده​ایم یار مَلَک بوده​ایم
باز همان جا رویم، جمله که آن شهر ماست
خود زِ فلک برتریم، وز مَلَک افزونتریم
زین دو چرا نگذریم منزل ما کبریاست


آهنگ خدا با صدای مرتضی اشرفی


غم ندارم تا خدارو دارم دلم پر ستارس رو سرم سایه دارم
رفیق تنهاییام همیشه پشت و پنام دلگرمی وجودت با تو خوبه حالم آفتاب موندگارم!!!
یه حس پاک و قشنگ مث بارونی کسی که خدارو داره نترسونی
توی هر شرایطی پست و پنامونی خود عشقی مث خون توی رگامونی!!!
یه حس پاک و قشنگ مث بارونی کسی که خدارو داره نترسونی
توی هر شرایطی پست و پنامونی خود عشقی مث خون توی رگامونی!!!

هرجایی حس کردی تنهایی خدارو صدا کن
هرجا دلت گرفت فقط به آسمون نگاه کن خدارو صدا کن!!!
یه حس پاک و قشنگ مث بارونی کسی که خدارو داره نترسونی
توی هر شرایطی پست و پنامونی خود عشقی مث خون توی رگامونی!!!
یه حس پاک و قشنگ مث بارونی کسی که خدارو داره نترسونی
توی هر شرایطی پست و پنامونی خود عشقی مث خون توی رگامونی!!!

عدّه کمی، آنچه گفته شد را باور می‌کنند..

عدّه‌ی کمتری، به آنچه گفته شد عمل می کنند..

و همان عدّه‌ کمتر، بیشترین نتایج را می‌گیرند..

نکته مهم: چنانچه درباره مطلب بالا، سؤال یا ابهامی دارید، از بخش “پرسش و پاسخ قرآنی” سؤال خودتان را مطرح کنید تا بنده و سایر اعضای سایت به سؤال شما پاسخ دهیم. به سؤالات مطرح شده در کامنت‌های این صفحه، پاسخی داده نمی‌شود.

3 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست