موسیقی با مفهوم خداوند!

برای شما دوستان و همراهان سایت امیر طبسی دات کام، آهنگ ها و ترانه هایی درباره خداوند (به همراه متن آهنگ) برای شما قرار داده ایم که می توانید براحتی آن را دانلود کنید. امیدوارم از گوش کردن به این آهنگ ها لذت ببرید و با خدای درون تان ارتباط برقرار نمایید. بخاطر بسپارید خداوند انرژی است. خداوند همه چیز است و همه چیز خداوند است. خداوند می تواند آهنگ و موسیقی شود و با آن موسیقی خودش را به شما نشان دهد.

دانلود آهنگ به همراه متن آهنگ ملکا از محسن چاووشی


ملکا ذکر تو گویم

متن آهنگ ملکا با صدای محسن چاوشی

ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی

نروم جز به همان ره که توام راه نمایی

همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم

همه توحید تو گویم که به توحید سزایی

همه عزی و جلالی همه علمی و یقینی

همه نوری و سروری همه جودی و جزایی

همه غیبی تو بدانی همه عیبی تو بپوشی

همه بیشی تو بکاهی همه کمی تو فزایی

نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی

نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی

تو زن و جفت نداری تو خور و خفت نداری

احد بی زن و جفتی ملک کامروایی

متن آهنگ ملکا از محسن چاوشی

بری از خوردن و خفتن بری از شرک و شبیهی

بری از صورت و رنگی بری از عیب و خطایی

نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی

نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی

نبد این خلق و تو بودی نبود خلق و تو باشی

نه بجنبی نه بگردی نه بکاهی نه فزایی

همه عزی و جلالی همه علمی و یقینی

همه نوری و سروری همه جودی و جزایی

نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی

نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی

دانلود آهنگ با کیفیت عالی (۳۲۰)


دانلود آهنگ به همراه متن آهنگ مردم شهر از حامد همایون


مردم شهر از حامد همایون

متن آهنگ مردم شهر با صدای حامد همایون

امشب غم دیروز و پریروز و فلان سالو و فلان حال و فلان مال

که بر باد فنا رفت نخور

بخدا حسرت دیروز عذاب است مردم شهر بهوشید

مردم شهر بهوشید

هرچه دارید و ندارید بپوشید و برقصید و بخندید

که امشب سر هر کوچه خدا هست

روی دیوار دل خود بنویسید خدا هست

نه یکبار و نه ده بار که صد بار

به ایمان و تواضع بنویسید خدا هست

خدا هست خدا هست خدا هست خدا هست

امشب همه ی میکده را سیر بنوشید

با مردم این کوچه و آن کوچه بجوشید

دیوانه و عاقل همگی جامه بپوشید و در شادی

این کودک و آن پیر زمین گیر و فلان بسته به زنجیر و زن و مرد بکوشید

 

دانلود آهنگ با کیفیت عالی(۳۲۰)


دانلود آهنگ به همراه متن آهنگ حکایت از سیاوش قمیشی


حکایت از سیاوش قمیشی

متن آهنگ حکایت با صدای سیاوش قمیشی

با تو، حکایتی دگر این دل ما بسر کند

شب سیاه قصه را هوای تو سحر کند

باور ما نمیشود، در سر ما نمیرود

از گذر سینه ما یار دگر گذر کند

شکوه بسی شنیده ام از دل درد کشیده ام

کور شوم جز تو اگر زمزمه ای دگر کند

چاره کار ما تویی،‌ یاور و یار ما تویی

توبه نمی کند اثر، مرگ مگر اثر کند

مجرم آزاده منم، تن به جزا داده منم

قاضی درگاه تویی، حکم سحر گاه تویی

مقصد و مقصودم تویی، عشقم و معبودم تویی

از تو حذر نمیکنم، سایه مگر سفر کند

چاره کار ما تویی،‌ یاور و یار ما تویی

توبه نمیکند اثر ، مرگ مگر اثر کند

دانلود آهنگ با کیفیت عالی(۳۲۰)


دانلود آهنگ به همراه متن آهنگ باران که شدی از شهریار


باران که شدی از شهریار

متن آهنگ باران که شدی با صدای شهریار

باران که شدی مپرس این خانه کیست

سقف حرم و مسجد و میخانه کیست

باران که شدی پیاله ها را نشمار

جام و قدم و کاسه و پیمانه کیست

با سوره دل اگر خدا را خواندی

حمد و فلق و نعره مستانه یکیست

این بی خردان خویش خدا می دانند

اینجا سند و قصه و افسانه یکیست

باران تو که از پیش خدا میایی

توضیح بده عاقل و دیوانه یکست

بر درگه او چون که بیوفتند به خاک

شیر و شتر و رستم و موریانه یکیست

متن آهنگ باران که شدی شهریار

از قدرت حق هر چه گرفتند بکار

در خلقت تو و بال پروانه یکیست

گر درک کنی خودت خدا می بینی

درکش نکنی کعبه و بت خانه یکیست

باران تو که از پیش خدا میایی

توضیح بده عاقل و دیوانه یکیست

بر درگه او چون که بیوفتند به خاک

شیر و شتر و رستم و موریانه یکیست

دانلود آهنگ با کیفیت عالی(۳۲۰)


دانلود آهنگ به همراه متن آهنگ دل به دل از همایون شجریان


دل به دل از همایون شجریان

متن آهنگ دل به دل با صدای همایون شجریان
دل سپرده ام من به روی تو
در دل من است آرزوی تو
وقت آینه باشدم اگر می نشاندم رو به روی تو
جان جان جان از همه جهان
می کشد دلم پر به سوی تو
دل به دل ز تو تا تو آمدم
قبله گاه من خاک کوی تو
منکه عاشقم مست و سرخوشم
جرعه میکشم من صبوی تو
گنج آرزو در دل منی
در دلم کنم جست و جوی تو
جان جان جان از همه جهان
میکشد دلم پر به سوی تو

دانلود آهنگ با کیفیت عالی(۳۲۰)


دانلود آهنگ به همراه متن آهنگ خار از سیاوش قمیشی


خار دکلمه مسعود فردمنش

خار دکلمه مسعود فردمنش


‫به نام ﺑﺨﺸﻨﺪه ی ﺑﺰرگ
‫داورِ ﺑﺮ ﺣﻖ
‫به نام ﺧﺪاوﻧﺪ اﻳﺜﺎر و اﻧﺼﺎف
‫خارم اﮔﺮ از خاری
‫ﺧـﺎرم ﺗـﻮ ﻣـﭙـﻨﺪاری
‫داﻧـﻢ ﻛﻪ ﻣﺮا ﺑﺎ ﮔﻞ
‫یک جا تو نگهداری
‫گل را ﺗﻮ ﺑﻪ آن ﮔﻮﻳـی
‫ﻛـﺰ ﻋـﺸﻖ ﻣـﻌـﻄﺮ ﺷﺪ
‫آن ﮔﻞ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﮔﻞ ﺑﻮد
‫در ﺣـﺎدﺛـﻪ ﭘـﺮ ﭘـﺮ ﺷﺪ
‫ﺳـﻮدای ﺗـﻮ را دارم
‫من از دل و از ﺟﺎﻧﻢ
‫گفتند که پیدا شو
‫دﻳﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﭘـﻨﻬﺎﻧﻢ
گفتند ﻛﻪ ﭘـﻴـﺪا ﻛـﻦ
‫خود را و ﺗﻮ را ﺑﺎ ﻫﻢ
‫گفتند که پیدا ﻫﺴﺖ
‫در ﻫـﺮ ﻧـﻔـﺲ آدم
‫ﭘـﻴـﺪاﺳﺖ و ﻣﻦ ﭘـﻨﻬﺎن
‫من در ﺗﻦ و او در ﺟﺎن
‫ﻳـﻚ آن ﻧﻈﺮی ﻛﺮدم
‫در ﺧﻮد ﮔﺬری ﻛﺮدم
‫دﻳﺪم ﻛﻪ ﻧﻪ در دوری
‫ﻧـﺰدﻳـﻚ ﺗﺮ از ﻧﻮری
‫در راه ﻋـﺒـﻮر از ﺗـﻮ
‫من اﻳﻦ ﻫﻤﻪ دور از ﺗﻮ
‫یک عمر ﻧـﻴﺎﻧﺪﻳﺸﻢ
‫هیهات، ﺗﻮ در ﭘﻴﺸﻢ
‫چشم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﻴﻨﺎ ﻧﻴﺴﺖ
‫در ﻋﺸﻖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ
‫یک عمر ﻧـﻴﺎﻧﺪﻳﺸﻢ
‫ﻫیهات، ﺗﻮ در ﭘﻴﺸﻢ
‫چشم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﻴﻨﺎ ﻧﻴﺴﺖ
‫در ﻋﺸﻖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ

دانلود آهنگ با کیفیت عالی (۳۲۰)


دانلود آهنگ به همراه متن آهنگ سرنوشت از سیاوش قمیشی


من اینارو فهمیدم از زندگی

من اینارو فهمیدم از زندگی

من اینارو فهمیدم از زندگی به جز مرگ هیچ چیزی اجبار نیست

که بین من و آرزوهای دور به غیر از خودم هیچکی دیوار نیست

من اینارو فهمیدم از زندگی که با سرنوشت میشه جنگید و برد

که جنگیدن و باختن بهتره از اینکه نشست و فقط غصه خورد

 

جهان مثل آینه ست که خوب و بدش فقط انعکاس وجود منه

تنها روح هر آدمی رو زمین یه تیکه از این تار و پود منه

ما از نور و بارون و آینه ایم نباید به تاریکی عادت کنیم

نباید از هیچ آدمی تو جهان با چشمای بسته اطاعت کنیم

 

من اینارو فهمیدم از زندگی به جز مرگ هیچ چیزی اجبار نیست

که بین من و آرزوهای دور به غیر از خودم هیچکی دیوار نیست

من اینارو فهمیدم از زندگی که با سرنوشت میشه جنگید و برد

که جنگیدن و باختن بهتره از اینکه نشست و فقط غصه خورد

 

جهان مثل آینه ست که خوب و بدش فقط انعکاس وجود منه

تنها روح هر آدمی رو زمین یه تیکه از این تار و پود منه

ما از نور و بارون و آینه ایم نباید به تاریکی عادت کنیم

نباید از هیچ آدمی تو جهان با چشمای بسته اطاعت کنیم

دانلود آهنگ با کیفیت عالی (۳۲۰)


 

افراد کمی آنچه گفته شد را باور می کنند

افراد کمتری به آن عمل می کنند

و همان افراد کمتر، بیشترین نتایج را می گیرند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

نوشتهٔ پیشین
مقصر خودت هستی!
نوشتهٔ بعدی
معجزه عدد ۱۹ در قرآن!
فهرست