احساس خوب اتفاقات خوب!

مهمترین قانون جهان هستی این است که فرکانس و احساس شما توسط جهان گرفته می شود و هم سنگ و هم جنس آن را وارد زندگی تان می کند. هیچ چیزی از قبل مشخص نیست، مثل ابرها که در حال حرکت هستند، دنیا هم ثابت نیست، تغییر می کند. مثل آب روان که در حال حرکت است مثل باد که در حال وزیدن است. شما خالق هستیم یعنی می توانید خلق کنید ولی در حد خودتان و برای خودتان. شما این قدرت را دارید که لحظه بعدی زندگی خود را خلق کنید و بسازید. هر چه قدر که از این نیروی خود بیشتر استفاده کنید، زندگی بهتری را برای خود می سازید و هر چه قدر تمرین کنید مهارت بیشتری در این زمینه کسب می کنید.

مهم این است که همیشه احساس خود را در حالت خوب نگه دارید و این کار با چه چیزهایی امکان پذیر است؟ با هر چیزی که احساس شما را خوب می کند و بهتر از قبل می کند. به نظر شما توجه به چیزهای زیبا حال شما را بهتر می کند یا به چیزهای بد؟ وقتی با همسرتان، با دوستتان با آرامش صحبت می کنید، با هم می خندید، با هم سینما یا تئاتر می روید، حالتان بهتر است یا وقتی که با آنها در حال دعوا هستید و می جنگید؟

فرکانس مثبت همه چیز است

شما باید جهت فکری تان به سمت چیزهای خوب باشد، مثل فراوانی در ثروت، مثل اخلاقهای خوب و مثبت در دوست و همسرتان، مثل دیدن طبیعت و شکرگزاری کردن از خداوند، مثل نگاه کردن به یک نوزاد تازه به دنیا آمده و … همه اینها یعنی حال خوب، یعنی احساس خوب. باید هر لحظه در حال لذت بردن از تک تک اتفاقات زندگی تان باشید. طبق قانون بی تغییر خداوند احساس خوب = اتفاقات خوب است.

باید هر لحظه خود را در فرکانس مثبت قرار دهید، وقتی صبح زود با نوشتن چیزهایی که می خواهید و تجسم کردن آنها ، احساس تان بهتر می شود و این احساس را تا شب نگه می دارید و شب هم موقع خواب، اتفاقات خوب آن روز را مرور می کنید و این حالت هم حالت احساسی مثبت دارد، یعنی همواره در احساس مثبت و زیبایی و خوبی هستید.


احساس خوب اتفاقات خوب

احساس خوب اتفاقات خوب

وقتی که می خوابید ارسال فرکانس قطع می شود و تا بلند می شوید با همان احساس و ادامه فرکانس شب گذشته هستید که با نوشتن دوباره اتفاقات زیبایی که می خواهید آن روز تجربه کنید دوباره بیشتر در معرض احساس مثبت و خوب قرار می گیرید.

در جهان هیچ چیزی ثابت نیست زمان می گذرد، سن ما می گذرد، درختان رشد می کنند، آبها بخار می شوند و جایشان دوباره با باران پر می شود. هر چیزی را که در جهان نگاه کنیم این حرکت را می بینیم. اساس جهان با تغییر و حرکت است. فکر ما هم می تواند تغییر کند، حرکت کند و آیا می شود اتفاقات ثابت نباشند اما شما ثابت باشید و هیچ حرکتی در فکر خود در توجه خود نداشته باشید و همانطور که بوده اید بمانید؟

هر لحظه مدار شما در حال تغییر است و با یادآوری هر مطلبی شما دوباره تغییر می کنید، حتی اگر آن مطلب را قبلا شنیده باشید و تکراری باشد. به این دلیل که مدار شما بالاتر رفته است.

دنیا هیچ وقت ثابت نیست، شما هم می توانید فکرتان را رها کنید و هر طور جهان تغییر کرد شما هم همانگونه باشید. یعنی بی خیال باشید. شما می توانید همیشه اساس توجه و فکر خود را بر روی زیبایی ها و مثبت ها داشته باشید و جهان را مسخر خود کنید نه اینکه شما مسخر دنیا شوید.

خداوند از آنجائیکه که عادل است عنان زندگی شما را دست خودتان داده است، اگر کسی موفق شده است یا شکست خورده است تنها خودش با خودش این کار را انجام داده است. شما می توانید خوبی، موفقیت، زیبایی، سلامتی، ثروت، رابطه های خوب و به خدا نزدیک شدن را انتخاب کنید یا برعکس این مواردی که گفته شد را انتخاب کنید. وقتی به مواردی که می خواهید توجه می کنید آنها را وارد زندگی خودتان می کنید یعنی آینده شما به همان شکلی می شود که شما در مورد آن فکر می کنید، توجه می کنید.

از آنجائیکه دنیا هر لحظه در حال تغییر است، این شما هستید که باید در هر شرایطی، توجه و افکار خود را کنترل  کنید. شما همیشه از هدایت های خداوند بهره مند هستید. اگر توجه به مثبت ها، زیبایی ها و خوبی ها داشته باشید، خداوند هم بیشتر از آن را وارد زندگی شما می کند، چون شما این را خواسته اید، خداوند هم به خواسته شما عمل می کند و برعکس این هم درست است. اینکه شما چه چیزی را می خواهید دست شماست و اینکه هدایت ها را دریافت کنید از خداست.

وقتی در مدار مثبت هستید مثبت های بیشتری در هر چیزی را جذب می کنید و خداوند هم شما را به آن سمت حرکت می دهد. یعنی اینکه شما به چگونگی آن کاری ندارید. شما باید کارها را با خداوند تقسیم کنید. کنترل ورودی های فکر و ذهن شما و توجه شما با شماست، اینکه چگونه قرار است به آنچه که دارید توجه کنید وظیفه شماست. اما اینکه قرار است که به چه صورت به چیزی که می خواهید برسید، به شما مربوط نیست و این کاری است که خداوند انجام می دهد.

خداوند سیستم است. یعنی طبق سیستمی که تعریف شده است جهان به فرکانسهای شما پاسخ می دهد، این پاسخ دادن هم بستگی به خود شما دارد که چه فرکانسی را ارسال کرده اید و چه سیگنالهایی را با افکار خود به کائنات ارسال کرده اید. پس اینجاست که تمرکز بر روی زیبایی ها، توجه به مثبت ها، خوبی ها و احساس خوب داشتن مهم است، چرا که با این کارها فرکانسهایی که ارسال می کنید مثبت است و از جنسی که می خواهید بیشتر وارد زندگی تان می شود .

با فکر کردن به چیزهای منفی و اتفاقات بدی که هر جایی رخ داده است شما در فرکانس منفی هستید، پس همان جنس فرکانس هم وارد زندگی شما می شود، چون شما این را خواسته اید! اتفاقاتی که در دنیا رخ می دهد به شما ربطی ندارد. شما هر کدام دنیای مجزای خود را دارید، یعنی دنیایی که در حال ساختن آن هستید از جنس همان افکار و توجهاتی است که شما دارید. پس هر چیزی که برای هر کسی در هر جایی، رخ می دهد مربوط به جهان و دنیایی است که هر کس برای خودش ساخته است. پس اگر موفقیت، خوبی و زیبایی می خواهید در دنیای خودتان به همان ها بیشتر توجه کنید و در ذهن خود آن را پرورش دهید.

دنیای تان را خودتان بسازید

واکنش شما به اتفاقات مهم است، چون شما را در آن مدار قرار می دهد. اتفاقات هر چه که باشد مربوط به کسانی است که به آن توجه می کنند، به آن واکنش نشان می دهند. دنیای شما فقط برای شماست و دنیای دیگران هم مال خودشان است. پس این مهم است که فقط در دنیای مثبت خود باشید چون نه کاری برای دیگران می توانید انجام دهید و نه برای شما نتیجه ای دارد و به همین ترتیب آنها نیز نمی توانند برای شما کاری انجام دهند، مگر اینکه خود شما واکنشی عمل کنید و نسبت به هر اتفاق و هر چیزی واکنش نشان دهید.

احساس خوب همه چیز است

احساس خوب همه چیز است

با توجه به اتفاقات زیبا و مثبت، مدار شما در مدار بهتر و بالاتری قرار می گیرد و در آن مدار، اتفاقات خوب بیشتر وجود دارد. شما به آن توجه بیشتری می کنید و طبق قانون بیشتر از همان جنس وارد زندگی تان می شود. پس مهم است که همیشه در مدار مثبت خود را نگه دارید، ورودی های ذهن تان را کنترل کنید و تنها به نکات مثبت و زیبایی ها توجه کنید.

اگر اکنون اتفاقات نادلخواه در زندگی تان در حال رخ دادان است، به این دلیل است که فرکانس های قبلی شما مثبت نبوده است و اکنون نتایج آن را می بینید. پس آگاهانه فرکانس مثبت بیشتری را به جهان و کائنات می فرستید و از جنس همان هم دریافت می کنید، یعنی آینده شما همان می شود که اکنون در حال ارسال فرکانسش هستید.

آینده هر چه می خواهد باشد. آن نگاه و آن فرکانسی که شما دارید، آینده شما را می سازد. آیا پیگیر اخبار جنگ و درگیری ها در جهان هستید؟ یا به خودتان می گویید: جنگ به من ربطی ندارد من دنیای خودم را خودم می سازم.

دنیایی که می خواهید بسازید دست شماست، نه دست دنیا و نه دست دیگران. کافیست که واکنشی عمل نکنید و به بیرون از خود واکنشی نشان ندهید. باید همیشه حواس تان باشد که کانون توجه شما کجاست؟ زیرا اتفاقاتی از همان جنس را دریافت می کنید. هر چه را که به آن توجه کنید، خداوند می گوید چشم سرورم.. و از همان را بیشتر وارد زندگی تان می کند .

 نکات مهم مقاله:

  • هر اتفاقی که بیفتد در هر جایی و در هر شرایطی می تواند به نفع شما باشد.
  • آینده شما دست خود شماست .
  • نه شما در زندگی دیگران تاثیری دارید و نه دیگران در زندگی شما کوچکترین تاثیری دارید.
  • از فکر مثبت خود به احساس مثبت برسید و باز از احساس مثبت و بهتر خودتان به احساس بهتر و این چرخه را همیشه داشته باشید.
  • کاری به دنیای بیرون از خود و افراد دیگر که بیشترشان هم منفی هستند نداشته باشید.

 امیدوارم از مطالعه این مقاله لذت برده باشید. افکار خود را بنویسید تا بهتر بتوانید آن را تحلیل کنید و به خودشناسی درستی برسید. منتظر دیدگاه های ناب شما هستم.

امیر طبسی

افراد کمی آنچه گفته شد را باور می کنند

افراد کمتری به آن عمل می کنند

و همان افراد کمتر، بیشترین نتایج را می گیرند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

نوشتهٔ پیشین
بی نیازی و عشق خداوند
نوشتهٔ بعدی
تمرین یکتاپرستی!
فهرست