• علاقه مند به مطالعه و تفکر در آیات قرآن هستم. آنچه را از آیات قرآن درک کرده ام با شما دوستان به اشتراک می گذارم. درک آگاهی های قرآن و قوانین جهان هستی نیاز به تکرار، تمرین و طی کردن تکامل دارد.
  • خداوند بارها در قرآن می فرماید ما قرآن را ساده و واضح بیان کرده ایم. درک کلام خداوند برای همه انسانها ممکن است. فقط کافیست بخواهیم و بدون تعصب قرآن را بخوانیم تا خداوند صراط مستقیم را به ما نشان دهد.

ویدئوهای آموزشی رایگان

فهرست